Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevremizin korunması ve çevreye saygı, hizmetlerimizin temel köşe taşlarından biridir. Desmer Güvenlik olarak  çevreye saygılı olmayı ve eylemlerimizin iklim üzerinde yaratacağı etkiyi önemsiyoruz. Tüm çevre mevzuatına uyumun yanı sıra, sürekli iyileştirme sürecine olan bağlılığımızla gurur duyuyoruz.

Güvenlik hizmetleri, Fiziki Güvenlik Hizmetleri, nakit ve kıymetli mal tasıma, saklama ve proses hizmetlerine ait faaliyetlerimizde;

  • Yürürlükte bulunan kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak
  • Atıkların değerlendirilmesini sağlamak
  • Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak
  • Gerek ham madde gerekse enerji kaynaklarını etkin ve planlı kullanımını sağlamak
  • Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak
  • Çevre yönetim sistemi performansının sürekli iyileşmesini sağlamak şirketimizin çevre politikasıdır.